Informatie over bescherming bij nucleaire incidenten

Hoe te handelen bij Nucleaire incidenten

Sinds de oorlog in Ukraine is uitgebroken en de president van Rusland zijn Nucleair arsenaal in gereedheid heeft gebracht merken wij bij Medisafe dat er veel vragen zijn ontstaan bij mensen. Er is terecht angst voor een nucleaire oorlog, de gevolgen daarvan en mensen willen weten hoe ze zich moeten voorbereiden op het ergste. Daarom heeft Medisafe de pagina “Hoe te handelen bij Nucleaire incidenten” voor u samengesteld om informatie te geven over de toepassingen van nucleair materiaal, risico’s en voorzorgsmaatregelen in geval van een Nucleair incident.

Toepassing Nucleaire Technologie

Nucleaire Technologie word hoofdzakelijk voor 4 doeleinden ingezet waarbij gebruik word gemaakt van de stralingseigenschappen of de splitsingseigenschappen van radioactieve stoffen.

Medische stralingstoepassing, Voor radiologie, bestraling van onder andere kanker en behandeling met radioactieve isotopen.
Technologische stralingstoepassing, Metingen m.b.v. radiologie van doorstroming in processen, materiaal en las kwaliteiten.
Energie splitsingstoepassing, Beheersbare atoomsplitsing waarbij warmte ontstaat om stoom te maken die turbines met generatoren aandrijven.
Wapen splitsingstoepassing, Onbeheersbare atoomsplitsing waarbij explosief een enorme hoeveelheid warmte en energie vrijkomt.

 

Verschil tussen natuurlijk radioactief- en nucleair materiaal

De grootste nucleaire reactor die wij kennen is onze zon. Tijdens de vorming van de aarde en onder invloed van de zon is radioactief materiaal van nature al op onze wereld en in de kosmos aanwezig. Deze natuurlijke radioactieve materialen zoals bijvoorbeeld Uranium Ur238 zijn alleen bij langdurige blootstelling en afhankelijk van de afstand schadelijk voor de mens.
Deze radioactieve materialen vormen de basis voor Nucleair materiaal dat door ons mensen word gemaakt om de beschreven technologieën te kunnen gebruiken. Door middel van bewerkingsprocessen zoals reactoren of centrifuges word het Uranium Ur238 verrijkt waardoor het bestandsdeel Ur235 atomen toeneemt. Voor energie opwekking in een kerncentrale is Uranium Ur238 met een percentage van 3 % tot 5 % Ur235 al voldoende om een beheersbaar splitsingsproces op gang te houden. Voor kernwapens is een hoger percentage UR235 nodig vanaf minimaal 20% tot 90% gewenst en vormt daarmee de zogenaamde “Weapons Grade Uranium” Ur 235 is hoogradioactief en splijtbaar nucleair materiaal.

 

Het verschil tussen nucleaire straling en deeltjes:

 • Het stralingsniveau van verrijkt nucleair materiaal ligt vele malen hoger dan van natuurlijk radioactief materiaal. De straling bestaat uit Alfa, Beta of Gamma golven die de eigenschappen hebben afhankelijk van de intensiteit en duur van de blootstelling cellen (flora en fauna ) te vernietigen of laten muteren. Straling is doorgaans een moment opname die vrijkomt bij een nucleaire explosie, bestraling of andere vorm van blootstelling.

 

 • Vrijkomende nucleaire deeltjes vormen het grootste gevaar. Verrijkte nucleaire stoffen zijn doorgaans vaste stoffen in een vaste vorm zoals deze gebruikt worden in atoomwapens. Indien door brand (Tsjernobyl) of door explosie (Hiroshima, Nagasaki) deze nucleaire delen tot stof vergaan en met de wind worden meegenomen en neerslaan in een groot gebied kunnen deze radioactieve deeltjes in het menselijk lichaam belanden via aanraking, eten en ademen. Dit word Fall Out genoemd

 

 

Tips bij Nucleair incident kerncentrale

Via media, NL Alert of via het luchtalarm ontvangt u informatie over een kernramp bij een nucleaire installatie.
Het is dan van belang om te weten welke installatie op welke locatie het is en wat de windrichting is.
Gebruik een landkaart om de locatie van het incident te bepalen.
Teken vervolgens vanaf die locatie een pijl die de windrichting aangeeft.
Als de pijl in uw richting of nabijheid daarvan komt binnen een straal van 100 km dient u voorzorgsmaatregelen te treffen tot evacuatie.

 

 • Volg instructies van NL Alert op of trek uw eigen plan.
 • Neem jodium tabletten in (deze verzadigen de schildklier waardoor nucleaire deeltjes minder makkelijk in het lichaam worden opgenomen)
 • Sluit ramen en deuren, schakel de huisventilatie uit, sluit de gaskraan.
 • Neem uw Noodpakket, telefoonlader, kleding, drinkwater, contant geld en conservenvoeding mee en sluit uw huis af.
 • Maak gebruik van een vluchtmasker bijvoorbeeld M731-ABEK2P3
 • Maak gebruik van beschermende kleding Overall Cat III type 5-6
 • Maak gebruik van een voertuig en schakel de ventilatie stand uit of gebruik de interne circulatie stand.
 • Verplaats u haaks op de windrichting naar een locatie waar u veilig bent en eventueel verder kunt reizen.
 • Zorg voor voldoende brandstof en maak gebruik van binnenwegen. Hoe verder hoe beter.
 • Zodra u veilig bent trekt u de beschermende kleding uit of vervangt u uw kleding i.v.m. radioactieve neerslag.
 • Laat uw auto wassen /ontsmetten of laat deze achter i.v.m. radioactieve neerslag.
 • Meld u zich bij de hulpdiensten, rode kruis, opvang locatie of zorg voor eigen opvang.
 • Volg verdere instructies van de overheid of hulpdiensten van het land waar u zich nu bevind.

Tips bij een Nucleaire aanval

Door eigen observatie, media, NL Alert of via het luchtalarm ontvangt u informatie over een aanval met kernwapens.
Het is dan van belang om te weten welke locatie of locaties zijn geraakt en wat de windrichting is.
Gebruik een landkaart om de locatie(s) van de inslag te bepalen.
Teken vervolgens vanaf die locatie een pijl die de windrichting aangeeft.
Als de pijl in uw richting of nabijheid daarvan komt binnen een straal van 100 km word evacuatie dringend geadviseerd.
Indien u zich binnen de inslag radius bevind en deze heeft overleeft is het nemen van maatregelen die u beschermen en onmiddellijke evacuatie van groot belang.

 

 • Volg instructies van NL Alert op of trek uw eigen plan.
 • Neem jodium tabletten in (deze verzadigen de schildklier waardoor nucleaire deeltjes minder makkelijk in het lichaam worden opgenomen)
 • Sluit ramen en deuren, schakel de huisventilatie uit, sluit de gaskraan.
 • Neem uw Noodpakket, telefoonlader, kleding, drinkwater, contant geld en conservenvoeding mee en sluit uw huis af.
 • Maak gebruik van een vluchtmasker bijvoorbeeld M731-ABEK2P3
 • Maak gebruik van beschermende kleding Coverall Cat III Type 5-6
 • Maak gebruik van een voertuig en schakel de ventilatie stand uit of gebruik de interne circulatie stand.
 • Verplaats u haaks op de windrichting naar een locatie waar u veilig bent en eventueel verder kunt reizen.
 • Houdt rekening met andere locaties die zijn gebombardeerd. Vermijd deze zones +/- 100 km
 • Zorg voor voldoende brandstof, rij zuinig en maak gebruik van binnenwegen. Hoe verder hoe beter.
 • Zodra u veilig bent verwijderd u de beschermende kleding of vervangt u uw kleding in verband met radioactieve neerslag.
 • Laat uw voertuig wassen/ontsmetten of achter i.v.m. vervuiling met radioactieve neerslag.
 • Meld u zich bij de hulpdiensten, rode kruis, opvang locatie of zorg voor eigen opvang.
 • Volg verdere instructies van de overheid of hulpdiensten van het land waar u zich nu bevind.

Voorbeeld van landkaart met windrichting i.v.m. Fall out en vluchtrichting

Wees voorbereid op een calamiteit ! 

Medisafe M731-S
Rampen nood pakket of snel te vluchten
Rampen nood pakket of snel te vluchten
0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leeg